ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

ПРОЕКТ „ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УТРЕШНИЯ ДЕН“, финансиран от ОП НОИР, съфинансирана от ЕС

  • През учебната 2019/ 2020 година провеждаха занимания две групи за допълнителни занимания по ключови дигитални умения – базови. Общ брой на учениците в групите: 32.
  • Клуб „Млад изследовател“с ръководител Гергана Николова проведе онлайн демонстративен урок на 18.05.2020 г. във виртуалната класна стая на групата в Google Classroom на тема: „Прилагане на QR кодове за решаване на математически и природни казуси“.
  • Клубът по дигитални интереси с ръководител Димитринка Панджилова изготви презентация за цялостната работа на клуба.
  • Получено оборудване по проект „Образование з утрешния ден“: интерактивен дисплей.
Към началото