ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Система за оценяване. Качествени показатели I – III клас

Оценяването на контролните работи е по точкова система за всеки етап на образование.

По изключение и необходимост, съобразно спецификата на учебния предмет, преподавателят може да използва точкова система, различна от описаната. Точковата система се прилага задължително в контролната/ класна работа.

Оценяването на контролните работи е по точкова система за всеки етап на образование

СИСТЕМА-ЗА-КАЧЕСТВЕНИ-ПОКАЗАТЕЛИ-I, II, III клас.pdf

Към началото