График педагогическа в начален етап

Приложение № 2 към Заповед № РД-10-1558/09.09.2021 г.

График на класните ръководители за консултиране на родители и ученици и

водене на училищната документация на съответната паралелка

КласПреподавателден от седмицатаЧас от – доМясто кабинет
I АЕ. Талевапонеделник12:30 – 13:1517
I БД. Байкушевпонеделник12:30 – 13:1518
I ВМ. Узуновапонеделник12:30 – 13:1519
I ГЙ. Павловапонеделник12:30 – 13:1520
I ДД. Господиновапонеделник12:30 – 13:1521
I ЕМ. Велинапонеделник12:30 – 13:1522
     
II АТ. Гълъбовапонеделник12:30 – 13:1538
II БИ. Христовапонеделник12:30 – 13:1539
II ВВ. Христовапонеделник12:30 – 13:1540
II ГТ. Теневапонеделник12:30 – 13:1546
II ДК. Костадиновапонеделник12:30 – 13:1541
II ЕС. Бояджиевапонеделник12:30 – 13:1542
     
III АН. Василевапонеделник13:20 – 14:0543
III БГ. Николовапонеделник13:20 – 14:0548
III ВЕ. Димитровапонеделник13:20 – 14:0554
III ГЕ. Костадиновпонеделник13:20 – 14:0515
III ДА. Стояновпонеделник13:20 – 14:0514
III ЕД. Крайчевапонеделник13:20 – 14:0555
     
IV АЮ. Савовапонеделник13:20 – 14:0553
IV БМ. Остревапонеделник13:20 – 14:0558
IV ВТ. Златановапонеделник13:20 – 14:05102
IV ГП. Георгиевапонеделник13:20 – 14:0556
IV ДЮ. Василевапонеделник13:20 – 14:0557
IV ЕК. Киревапонеделник13:20 – 14:05103