ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Анкети

Анкета за проучване мението на родителите и оценка на качеството на предлагания обяд като здравословно и пълноценно хранене на учениците

Анкета обратна връзка от родителите за организацията и провеждането на електронно обучение в домашни условия

Анкета за вида на предлаганата закуска

Кариерно ориентиране на ученици от VII клас

Анкета – ТОРМОЗЪТ ОТ ВРЪСТНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ