ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

2019/2020

4 ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ

3. ТРЕТО ЗАСЕДАНИЕ

Покана за заседание за ОС – 16.03.2020 г.

ПРОТОКОЛ №3 от 16.03.2020 г.

2. ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ

Покана за заседание на ОС – 16.01.2020 г.

ПРОТОКОЛ №1 от 16.01.2020г.

  1. ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ ЗА 2019/2020

Покана за избор на нови членова на ОС

Протокол №1 от заседание на 11.12.2019 г.

Заповед за определяне броя членове на ОС

Заповед поименен състав на обществен съвет