Занимания по интереси

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА – занимания по интереси 2019_2020

Заниманията по интереси се организират приоритетно в тематичните направления:
Дигитална креативност“, „Природни науки“, „Математика“, „Технологии“, „Изкуства и култура“, „Гражданско образование“, „Екологично образование и здравословен начин на
живот“, „Спорт“.

Групите за занимания по интереси, организирани към 14.10.2019 г. в ОУ „Димитър Талев“са както следва:

1.Компютърна графика

2. Опознавам моя роден град

3. Арт ателие

4. Аеробика – 2 групи

5. Футбол

6. Вокална група

7. STEM клуб математика – 2 групи

8. Волейбол

9. Аз и светът около мен

10. Аз говоря английски език

11. Аз обичам математиката

Клуб „Компютърна графика“ и „Опознавам моя град“
Пролет е!

НАЙ-ШАРЕНАТА И ПЪСТРА ЧАСТ ОТ ВЕЛИКДЕН 

С комплимент!

Празникът носи вълнуващи емоции и прекрасни моменти от това, че събира цялото семейство и го обединява с ритуалите свързани с този Велик ден.