ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Контролни и класни работи II учебен срок

График за провеждане на класни и контролни работи през II учебен срок на учебната 2020/2021 година