ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Входни равнища 2020/ 2021 г.

Приложение № 1 към Заповед № РД-10-1511/10.09.2020 г.

Учебен предметV аV бV вV гV д
Български език и литература21.0929.0925.0924.0925.09
Английски език21.0923.0924.0924.0923.09
Математика24.0928.0923.0923.0924.09
Човекът и природата23.0921.0918.0918.0921.09
Музика18.0925.0925.0928.0924.09
Технологии и предприемачество17.0918.0921.0923.0925.09
Изобразително изкуство23.0918.0917.0918.0918.09
Учебен предметVI аVI бVI вVI гVI д
Български език и литература01.1029.0928.0901.1029.09
Английски език30.0928.0928.0930.0929.09
Математика24.0924.0925.0925.0924.09
География и икономика24.0921.0917.0921.0918.09
История и цивилизации25.0923.0923.0923.0924.09
Човекът и природата21.0918.0921.0918.0921.09
Музика18.0925.0923.0923.0921.09
Информационни технологии23.0924.0930.0928.0928.09
Технологии и предприемачество29.0901.1025.0924.0923.09
Изобразително изкуство21.0921.0921.0918.0918.09
Учебен предметVII аVII бVII вVII гVIIд
Български език и литература23.0923.0924.0924.0924.09
Английски език01.1001.1029.0902.1030.09
Математика30.0928.0930.0929.0925.09
География и икономика24.0925.0925.0923.0921.09
История и цивилизации25.0924.0928.0925.0928.09
Музика23.0924.0924.0925.0928.09
Информационни технологии24.0929.0923.0901.1002.10
Технологии и предприемачество29.0925.0925.0923.0924.09
Изобразително изкуство25.0929.0929.0924.0923.09