Входни равнища

Приложение № 1 към ЗПриложение № 1 към Заповед № РД-10-1588/ 10.09.2021

График входни равнища 2021/ 2022 учебна година

Учебен предметII аII бII вII гII дII е
Български език и литература28.0923.0928.0928.0929.0928.09
Математика29.0928.0927.09.29.0927.0929.09
Околен свят23.0929.0906.10.27.0928.0927.09
Учебен предметIII аIII бIII вIII гIII дIII е
Български език и литература08.1007.1007.1007.1007.1008.10
Английски език28.0928.0928.0928.0928.0927.09
Математика05.1005.1005.1005.1005.1005.10
Учебен предметIV аIV бIV вIV гIV дIV е
Български език и литература05.106.1005.1005.1005.10.05.10
Английски език23.0923.0901.1023.0901.1030.09
Математика04.1001.1030.0901.1030.0901.10
Човекът и обществото28.0928.0928.0928.0928.0928.09
Човекът и природата20.0917.0920.0920.0917.0917.09
Компютърно моделиране01.1005.1006.1006.1004.1006.10
Учебен предметV аV бV вV гV д
Български език и литература23.09.27.0923.0923.0923.09
Английски език01.1001.1029.0930.0930.09
Математика29.0930.0901.1029.0901.10
Човекът и природата01.1001.1030.0901.1001.10
Музика21.0921.0917.0917.0920.09
Технологии и предприемачество20.0920.0920.0920.0921.09
Изобразително изкуство23.0927.0923.09.01.1023.09
Учебен предметVI аVI бVI вVI гVI д
Български език и литература27.0901.1028.0930.0928.09
Английски език30.0928.0901.1028.0901.10
Математика28.0927.0927.0929.0923.09
География и икономика20.0921.09.16.0917.0921.09
История и цивилизации23.0923.0928.0923.0927.09
Човекът и природата29.0929.0929.0929.0929.09
Музика20.0920.0921.0917.0920.09
Информационни технологии17.0901.1023.0901.1021.09
Технологии и предприемачество28.0906.1023.0923.0927.09
Изобразително изкуство21.0921.0920.0920.0928.09
Учебен предметVII аVII бVII вVII гVIIд
Български език и литература27.0928.0927.0927.0930.09
Английски език05.1004.1021.0930.0923.09
Математика23.0923.0923.0928.0928.09
География и икономика21.0921.0916.0917.0921.09
История и цивилизации27.0927.0928.0927.0927.09
Музика28.0927.0923.0923.0929.09
Информационни технологии28.0929.0930.0901.1023.09
Технологии и предприемачество01.1030.0929.0905.1029.09
Изобразително изкуство23.0901.1028.0929.0920.09