Проекти изработени на английски език от учениците в V клас

Проекти изработени на английски език от учениците в V клас на тема: „Моят роден град“.