НВО 2021/2022

Резултати от класиренето по училища за Пловдивска област НВО 4 клас

БЕЛ

МАТ

С Т А Т И С Т И К А за среден брой точки на НВО 7. клас през учебната 2021/2022 година

За разглеждане PDF