ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Графици

Входни равнища

График класни и контролни I срок 2020/2021 г.

Контролни и класни работи II срок 2020/2021 г.

Консултации с родители

Консултации по учебни предмети

График обeдно хранене

График извеждане  на учениците след приключване на ЦОУД

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ

График за провеждане на компенсиращи седмици, учебна 2020/ 2021 г.