ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Дневно разписание

Приложение № 1 към заповед № РД-10-1491/ 11.09.2020г.