ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Приложение № 1 към Заповед № РД-10-1480/ 25.08.2022 г.
Приложение № 2 към Заповед № РД-10-1480/ 25.08.2022 г.
Приложение № 3 към Заповед № РД-10-1480/ 25.08.2022 г.
Приложение № 4 към Заповед № РД-10-1480/ 25.08.2022 г.
Към началото