ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Свободни места за ученици по паралелки

Свободни места за ученици

2021/2022 учебна година

Клас: Паралелка Описание Брой Дата на публикуване
1 a Иновативна пралелка 0 06.07.2021
1 б Иновативна пралелка 0 06.07.2021
1 в Иновативна пралелка 0 06.07.2021
1 г Иновативна паралелка 0 06.07.2021
1 д Иновативна паралелка 0 06.07.2021
1 е Общообразователна 0 06.07.2021
2 а Иновативна пралелка 2 06.07.2021
2 б Иновативна пралелка 1 06.07.2021
2 в Иновативна паралелка 0 06.07.2021
2 г Иновативна паралелка 1 06.07.2021
2 д Иновативна паралелка 1 06.07.2021
2 е Общообразователна 2 06.07.2021
3 а Общообразователна 2 06.07.2021
3 б Общообразователна 0 08.07.2021
3 в Общообразователна 0 08.07.2021
3 г Общообразователна 2 06.07.2021
3 д Общообразователна 0 09.07.2021
3 е Общообразователна 0 08.07.2021
4 а Общообразователна 3 06.07.2021
4 б Общообразователна 1 06.07.2021
4 в Общообразователна 2 06.07.2021
4 г Общообразователна 0 06.07.2021
4 д Общообразователна 2 06.07.2021
4 е Общообразователна 3 06.07.2021
5 а Общообразователна 0 06.07.2021
5 б Общообразователна 0 06.07.2021
5 в Общообразователна 0 06.07.2021
5 г Общообразователна 0 06.07.2021
5 д Общообразователна 0 06.07.2021
6 а Общообразователна 2 06.07.2021
6 б Общообразователна 2 06.07.2021
6 в Общообразователна 2 06.07.2021
6 г Общообразователна 1 06.07.2021
6 д Общообразователна 2 06.07.2021
7 а Общообразователна 4 06.07.2021
7 б Общообразователна 0 06.07.2021
7 в Общообразователна 5 06.07.2021
7 г Общообразователна 6 06.07.2021
7 д Общообразователна 2 06.07.2021