Свободни места за ученици по паралелки

Свободни места за ученици

2022/2023 учебна година

Клас: Паралелка Описание Брой Дата на публикуване
         
1 a Иновативна паралелка 0 21.02.2023
1 б Иновативна паралелка 0 21.02.2023
1 в Иновативна паралелка 0 21.02.2023
1 г Иновативна паралелка 0 21.02.2023
1 д Иновативна паралелка 0 21.02.2023
1 е Иновативна паралелка 0 21.02.2023
2 а Иновативна паралелка 1 21.02.2023
2 б Иновативна паралелка 2 21.02.2023
2 в Иновативна паралелка 2 21.02.2023
2 г Иновативна паралелка 2 21.02.2023
2 д Иновативна паралелка 4 21.02.2023
2 е Общообразователна 2 21.02.2023
3 а Общообразователна 3 21.02.2023
3 б Общообразователна 2 21.02.2023
3 в Общообразователна 3 24.03.2023
3 г Общообразователна 0 21.02.2023
3 д Общообразователна 3 21.02.2023
3 е Общообразователна 2 21.02.2023
4 а Общообразователна 0 21.02.2023
4 б Общообразователна 0 21.02.2023
4 в Общообразователна 0 21.02.2023
4 г Общообразователна 0 21.02.2023
4 д Общообразователна 0 21.02.2023
4 е Общообразователна 0 21.02.2023
5 а Общообразователна 3 05.04.2023
5 б Общообразователна 2 21.02.2023
5 в Общообразователна 3 21.02.2023
5 г Общообразователна 2 05.04.2023
5 д Общообразователна 1 21.02.2023
6 а Общообразователна 0 21.02.2023
6 б Общообразователна 1 05.04.2023
6 в Общообразователна 0 21.02.2023
6 г Общообразователна 1 05.04.2023
6 д Общообразователна 0 21.02.2023
7 а Общообразователна 1 21.02.2023
7 б Общообразователна 1 21.02.2023
7 в Общообразователна 1 21.02.2023
7 г Общообразователна 1 21.02.2023
7 д Общообразователна 1 21.02.2023