ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Свободни места за ученици по паралелки

Свободни места за ученици

2023/2024 учебна година

Клас: Паралелка Описание Брой Дата на публикуване
         
1 a Иновативна паралелка 0 20.06.2023
1 б Иновативна паралелка 0 20.06.2023
1 в Иновативна паралелка 0 20.06.2023
1 г Иновативна паралелка 0 20.06.2023
1 д Иновативна паралелка 0 20.06.2023
1 е Общообразователна  0 20.06.2023
2 а Иновативна паралелка 0 20.06.2023
2 б Иновативна паралелка 0 20.06.2023
2 в Иновативна паралелка 0 20.06.2023
2 г Иновативна паралелка 0 20.06.2023
2 д Иновативна паралелка 0 20.06.2023
2 е Общообразователна 0 20.06.2023
3 а Общообразователна 0 20.06.2023
3 б Общообразователна 0 20.06.2023
3 в Общообразователна 0 20.06.2023
3 г Общообразователна 0 20.06.2023
3 д Общообразователна 0 20.06.2023
3 е Общообразователна 0 10.07.2023
4 а Общообразователна 0 10.07.2023
4 б Общообразователна 0 10.07.2023
4 в Общообразователна 0 10.07.2023
4 г Общообразователна 0 10.07.2023
4 д Общообразователна 0 10.07.2023
4 е Общообразователна 0 10.07.2023
5 а Общообразователна 0 10.07.2023
5 б Общообразователна 0 10.07.2023
5 в Общообразователна 0 10.07.2023
5 г Общообразователна 0 10.07.2023
5 д Общообразователна 0 10.07.2023
6 а Общообразователна 0 10.07.2023
6 б Общообразователна 0 10.07.2023
6 в Общообразователна 0 10.07.2023
6 г Общообразователна 0 10.07.2023
6 д Общообразователна 0 10.07.2023
7 а Общообразователна 0 10.07.2023
7 б Общообразователна 0 10.07.2023
7 в Общообразователна 0 10.07.2023
7 г Общообразователна 0 10.07.2023
7 д Общообразователна 0 10.07.2023
Към началото