Свободни места за ученици по паралелки

Свободни места за ученици

2021/2022 учебна година

Клас: Паралелка Описание Брой Дата на публикуване
         
1 a Иновативна пралелка 0 18.10.2021
1 б Иновативна пралелка 0 18.102021
1 в Иновативна пралелка 0 18.102021
1 г Иновативна паралелка 0 18.10.2021
1 д Иновативна паралелка 0 18.10.2021
1 е Общообразователна 0 18.10.2021
2 а Иновативна пралелка 0 29.10.2021
2 б Иновативна пралелка 0 18.10.2021
2 в Иновативна паралелка 0 18.10.2021
2 г Иновативна паралелка 0 29.10.2021
2 д Иновативна паралелка 0 29.10.2021
2 е Общообразователна 0 29.10.2021
3 а Общообразователна 0 18.10.2021
3 б Общообразователна 0 18.10.2021
3 в Общообразователна 0 18.10.2021
3 г Общообразователна 0 18.10.2021
3 д Общообразователна 0 18.10.2021
3 е Общообразователна 0 18.10.2021
4 а Общообразователна 0 18.10.2021
4 б Общообразователна 0 18.10.2021
4 в Общообразователна 0 18.10.2021
4 г Общообразователна 0 18.10.2021
4 д Общообразователна 0 18.10.2021
4 е Общообразователна 0 18.10.2021
5 а Общообразователна 0 18.10.2021
5 б Общообразователна 2 29.10.2021
5 в Общообразователна 1 18.10.2021
5 г Общообразователна 0 18.10.2021
5 д Общообразователна 1 18.10.2021
6 а Общообразователна 3 18.10.2021
6 б Общообразователна 4 18.10.2021
6 в Общообразователна 2 18.10.2021
6 г Общообразователна 3 18.10.2021
6 д Общообразователна 3 18.10.2021
7 а Общообразователна 6 18.10.2021
7 б Общообразователна 1 18.10.2021
7 в Общообразователна 7 18.10.2021
7 г Общообразователна 6 18.10.2021
7 д Общообразователна 3 18.10.2021