ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Ученическа униформа

УЧЕНИЧЕСКА УНИФОРМА

За информация за закупуване на училищна униформа клкнете върху изображението

 

Ученическа униформа

  1. Училищната униформа е задължителен училищен символ. Тя съдържа ежедневна и официална визия. Учениците задължително носят униформа през учебната седмица, с изключение на ден петък, който е „цветен ден“.
  2. Официалната униформа е задължителна на:
  • 15 септември 2023 г.
  • Патронен празник на училището
  • 24 май 2024 г.
  • Официални училищни събития

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,

Ученическата  униформа е ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН елемент от облеклото на учениците от ОУ „Димитър Талев“ и като такъв не бива да бъде прикриван от друго облекло, затова ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ елементи от униформата са ТЕНИСКА/ БЛУЗА С КЪС/ДЪЛЪГ РЪКАВ  И СУИЧЪР.

Униформата като символ на училището се утвърждава във вида и елементите, описани в Правилника за дейността на училището и приети с решение на четвърто редовно заседание на  ПС от 18.02.2016 г. : момичета – блуза с къс/дълъг ръкав тип лакоста  в цветове бяло и люляк, суичър цвят люляк, момчета – блуза с къс/дълъг ръкав тип лакоста в цветове бяло и тъмно синьо, суичър цвят тъмно син. Униформите са с лого на училището.

Униформата е символ за принадлежността към дадена общност, в случая – училището. Униформата обвързва ученика с неговите задължения като такъв. Носенето на училищна униформа утвърждава училищната култура и е част от Институционалните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурно образование,  насочени към изграждане и поддържане на демократична училищна организационна култура, която насърчава спазването на споделени правила, процедури, традиции и колективни ценности.

Видът на облеклото на учениците в горната му част се определя само от елементи на униформата.  Униформата се носи задължително през цялата учебна година, а всеки петък от учебната седмицата е „цветен ден”, в който учениците нe са длъжни да носят ученическа униформа.

За тържественото откриване и закриване на учебната година, за официални празници, патронен празник на училището, участие в представителни инициативи, униформата задължително включва следните елементи: бяла риза, вратовръзка, пуловер без ръкав;

Ученици от прогимназиален етап на обучение, които се явяват в училище без униформа както и в неприличен вид се отстраняват от дежурния учител на входа до отпадане на основанието за отстраняването му.

Към началото