ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

История и традиции

 Основно училище „Димитър Талев“  се намира в район Южен на град Пловдив, в подножието на Родопите. То е едно от най-големите основни училища в страната. Близо до него са най-желаните за живеене градски зони:
Остромила и Беломорски. Районът е спокоен, встрани от трафика и градския шум.
Непосредствено до сградата има подходящ за отдих парк.
Ето и историята на създаването на училището:
27.04.1971 г. Началото е положено. Ражда се ново училище с директор Вълкана Савова и 31 учители. Занятията се водят в сградата на ЕСПУ
„Васил Коларов“.
23.02.1972 г. Издаден е указ на Държавния съвет на НРБ, с който е дадено името на училището „Райчо Кирков“.
01.11.1973 г. Направена е първата копка за строеж на сграда на училището.
14.10.1976 г. Новата училищна  сграда е официално открита.
12.05.1976 г. Училището е обявено за базово.
20.02.1979 г. Училището е обявено за образцово.
15.09.1992 г. Основно училище започва да носи името на видния български писател Димитър Талев.
В следващите години училището се утвърждава като модерно и желано място за обучение. Създава достойни граждани, свободомислещи хора, мобилни и уверени в силите и знанията си, известни и уважавани
личности.

Към началото