ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Седмично разписание за дните 29.05-30.05

Уважаеми родители и ученици,

За дните 29.05 -30.05.2023 г., когато се провежда НВО IV клас има ново седмично разписание, запознайте се с него.

Седмично разписание за дните 29.05-30.05
Към началото