ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Начало на новата учебна 2022/2023

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,
В началото на месец септември – за началото на новата учебна 2022/2023 година.
С отношение и отговорност, водени към посока навременна организация и информираност, планирахме провеждане на първи срещи с родителите. В прикачената брошура ще намерите подробности.
С пожелание за здрава, присъствена, успешна и изпълнена с радост и удовлетворение нова учебна година!

Начало на новата учебна 2022/2023
Към началото