УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Срещите са с начален час: 18:00 часа в класните стаи на паралелките.


5 клас – 10.05.2022 г.

6 клас – 11.05.2022 г.

Дневен ред:
● Възможности за развитие на всички ученици.
● Мерки за повишаване на резултатите от обучението на учениците и резултатите от
текущи изпитвания.
● Заявления за избор на учебни предмети за разширена подготовка във връзка с
подготовката на училищните учебни планове за учебна 2022/ 2023 г.
● Заявления за избор на спортни дейности.