Включиха се малки и пораснали ученици от 1 до 4 клас с техните учителите. 

Характеристиката на един почерк включва специфичната форма на буквите, тяхната закръгленост или заостреност, разстоянията между буквите, наклон на буквите, ритмичното повторение на елементи, оказан върху хартията натиск, размер на буквите.

За Международния ден на ръкописното писмо, учениците в начален етап,в  учебен час по български език и литература, преписаха и сътвориха стихотворения и приказки за приятелството,нарисуваха илюстрации към тях и ги оформиха като малки книжки. Използваха бяла дъска и текстови маркери, за да създадат настроение  на всички ученици от 1ви клас и прилежащия им корпус.

Бяха отличени победители в състезателни игри чрез визуализиране на цитати на велики български писатели в персонално създадени книжки. Почеркът на всеки един човек е различен, като изключение не правят дори и близнаците.

Iб клас


Iв класIIe клас


III клас


Твърди се, че по почерка на човека може да се разбере повече, отколкото той може да разкаже за себе си.

IIIг клас


IIIе клас


IVa клас


IVг клас


IVд клас


Паралелките IIг и IIIб по модела 1:1 използваха хромбуци за създаване на смарткарти, електронни приказки и други творби, където изгледът на надписите има значение.