Дата: 12.01.2022 г. – сряда. Начален час: 18:30 часа. за родителите на ученици от 5, 6, 7 клас

Дата: 13.01.2022 г. – четвъртък. Начален час: 18:30 часа. за родителите на ученици от 1, 2, 3, 4 клас

Дневен ред:
1. Обратна връзка за резултатите на учениците по учебни предмети.
2. Възможности за развитие и мерки за повишаване на срочния успех.
3. Ваканции, учебни/неучебни дни.
4. Срокове за оформяне на срочните оценки по учебни предмети за първи учебен срок на учебната 2021/2022 година.
5. Организация и срокове за включване на учениците в състезания и олимпиади.
6. Предстоящи дейности в Годишния план на училището.