Представяме ви презентация на тема „Изграждане на дигитално-медийна
грамотност у дeцата“.
В днешно време децата живеят колкото в реалния, толкова и във виртуалния
свят. За да можем заедно училище и семейство да бъдем максимално полезни
на нашите деца, е важно ние, възрастните, да знаем какво знаят за интернет
какво се случва с тях във виртуалното пространство и как да ги подкрепим.
Какво може да направите като родители по темата? Предлагаме ви
презентацията, за да сме единни в съвместната ни работа за подобряване
уменията за осъзнато, полезно и безопасно използване на интернет от нашите
ученици.