Индикатори за отчитане:

1. индивидуалните потребности, интересите и познавателното развитие на ученика;

  1. миналия опит на ученика в занимания по интереси;

Анкета