ЗАПОВЯДАЙТЕ ВСЕКИ РАБОТЕН ДЕН ОТ 8.00 ДО 16.30 ЧАСА. МОЖЕТЕ ДА ВЗЕМАТЕ ДО ДВЕ КНИГИ ЕДНОВРЕМЕННО ОТ ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ЗА ЛЯТОТО. СПАЗВАНЕТО НА ДВАДЕСЕТДНЕВНИЯ СРОК ЗА ВРЪЩАНЕ Е ГОРЕЩО ПРЕПОРЪЧИТЕЛНО.
БИБЛИОТЕКАТА НЯМА ДА РАБОТИ ПОРАДИ ГОДИШЕН ОТПУСК ОТ 2 ДО 13 АВГУСТ.