През очите на второкласниците…

Творчески изяви 2.а и 2 .в
С пожелание за здраве от 2. г клас
Работилничката на 2.д и 2.е клас