Беше чудесно изживяване, негово Величество театър с тема “ Безопасна приказка „. Децата се забавляваха и се смяха от сърце, ние също. Благодарение на баба Рошка всички ние, научихме как да победим госпожа Беда. „Безопасна приказка“ е образователен спектакъл, който научи учениците на основните правила за безопасност при пожари, наводнения и природни бедствия!