ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

21 март – международен ден на хората със синдром на Даун

Учениците от V г клас отбелязват международния ден на хората със синдром на Даун/ Живот със синдром на Даун.