Учениците от V г клас отбелязват международния ден на хората със синдром на Даун/ Живот със синдром на Даун.