УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Дните 1 и 2 февруари са учебни.

За учениците от 5., 6., и 7. клас ще продължи учебен процес в електронна среда.

За учениците от 1., 2., 3., и 4. клас ще продължи присъственото обучение в училище.

03.02.2021 г. е междусрочна ваканция за всички ученици.

4 февруари е началото на втория учебен срок

Всички ученици от начален етап продължават да се обучават присъствено в училище.

Във връзка със Заповед РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД-09-290/ 29.01.2021 г на министъра на образованието и науката, считано от 04.02.2021 г. организацията на учебния процес за учениците в прогимназиален етап е следната:

а) от 4.02.2021 г. до 17.02.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VII клас. След изтичане на периода, отново се преминава в електронна среда.
б) от 18.02.2021 г. до 2.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от V клас;След изтичане на периода, отново се преминава в електронна среда.
в) от 4.03.2021 г. до 17.03.2021 г. – присъствено се обучават учениците от VI клас.След изтичане на периода, отново се преминава в електронна среда.

Картинката не може да има празен alt атрибут; името на файла е opec.png

ДНЕВНО РАЗПИСАНИЕ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП ЗА ПЕРИОДИТЕ НА ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

1 час 8:00 – 8:30 ч.
почивка 08:30 – 08:50 ч.
2 час 8:50 – 9:20 ч.
почивка 09:20 – 09:40 ч.
3 час 9:40 – 10:10 ч.
почивка 10:10 – 10:50 ч.
4 час 10:50 – 11:20 ч.
почивка 11:20 – 11:40 ч.
5 час 11:40 – 12:10 ч.
почивка 12:10 – 12:30 ч.
6 час 12:30 – 13:00 ч.
почивка 13:00 – 13:20 ч.
7 час 13:20 – 13:50 ч.