Ние четем…

При нас във 2 б клас от ОУ ,,Д. Талев“ няма нужда да се обяснява много, защото
учениците сами разбират колко важно е да си грамотен, а нищо не прави този процес
по-лесен от четенето. Като пилотна паралелка по модела 1:1 в нашето училище, те вече
уверено използват инструментите на G suite за развиване и усъвършенстване не само на
четивната си техника, но и за създаване на собствени произведения – приказки,
разкази, коледни истории и рецепти.
Използвани инструменти:
Jamboard – вместо интерактивна дъска;
Google Документи – за писане на собствени истории и споделяне с останалите за
корекции и мнение;
Google Презентации – за създаване на презентации на изучаваните автори и техни
произведения;
Моята библиотека – за четене и като източник на информация;
Paint, PaintZ – за илюстриране и като връзка към прочетените произведения;
И разбира се, много забавление и неусетно усвояване на учебния материал!

Но учебният процес не е само дигитализация. Децата от 2 в клас работят по проектна
дейност Учениците се убедиха, че за да научат нещо интересно, трябва да умеят да
четат бързо и с разбиране, а за да покажат знанията си трябва да могат да се изразяват и
да използват своята сръчност и фантазия. Увериха се, че информация може да се
намери както в интернет, така и в библиотеката, в книгите, в разговор с мама, баба или
дядо. Проектно базираното обучение провокира учениците сами да търсят решения,
учат се как да обединяват новата информация с тази която вече знаят. И тъй като
зимните празници са най-радостни и най-чакани от децата, за месец декември всички
единодушно решиха, че ще изработват лапбук на тема „Зимни празници“. В своите
проекти под формата на папбук децата включиха любимо стихотворение; гатанки
/включително лично творчество/; домашни рецепти за коледни сладки /придружени с
лично направени снимки/; интересни факти за празниците; традиции и обичаи,
свързани с Бъдни вечер, Коледа и Нова година. При изготвянето на лапбук се използва
интердисциплинарният подход, чрез който децата докато се забавляват, изграждат

качества като самостоятелност и креативност, проявяват активност не само в четенето и
писането, но и в други области на науките. Учениците включиха в своите лапбуци
коледни математически задачи, ребуси, лабиринти, викторини, и разбира се всичко това
в тясна връзка с изобразителното изкуство. Красиви са илюстрациите към любимите им
произведения, гатанки и обичаи, рисунките на любимите им зимни игри. Те допълват
радостта от наученото и развиват творческият им потенциал и умения за презентиране.
А крайният резултат е ясен – дали с хромбук или без учениците споделят знания,
придобиват увереност и удовлетвореност от собствения труд.