НАГРАДИ

1 място: ваучер 50 лв.

2 място: ваучер 30 лв.

3 място: ваучер 20 лв

ПЪРВА КАТЕГОРИЯ:  КАКВО Е ЗА МЕН КОЛЕДА?

1 място: Мари Жиговечка, 6.б клас

2 място: Никол Шопова, 4.в клас

3 място: Васил Мадански, 3. г клас

ВТОРА КАТЕГОРИЯ: 

КОЛЕДЕН ПОЗДРАВ ЗА…1 място: Елица Стоицева, 4.д клас

2 място: Радина Неделчева, 1.б клас

3 място: Елина Арнаудова, 2. д клас

ТРЕТА КАТЕГОРИЯ:  КОЛЕДА В ИЗКУСТВОТО

1 място: Петя Полянова, 6.д клас

2 място: Робин Спасов, 3.б клас

3 място: Стелиян Иванов, 2. д клас