ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Учениците от модела 1 : 1

В рамките на 2 дни с много динамика и работа в дигитална среда бяха използвани следните инструменти:

  • Google classroom – за организация на виртуалната класна стая;
  • Google docs – за създаване на пикселни русунки;
  • Jamboard – вместо интерактивна бяла дъска;
  • Google Meet – за обяснени и разяснение от г-н Добрев и разбира се Забавление и учене

Добре ръководени от класния ръководител Гергана Николова, учениците от 2б клас успешно навлизат в дигиталния свят.