УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Тази анкета имаше за цел да проучи Вашето виждане и оценка на качеството на предлагания обяд като здравословно и пълноценно хранене на учениците. Резултатите от анкетата  ни дават обратна връзка от Вас и от педагогическите специалисти в начален етап на основното образование, както и ще определят необходимостта от последващи действия, както от наша, така и от страната на изпълнителя за кетъринг.  Благодарим Ви, че бяхте активни и отделихте време, за да я попълните.