УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

В трепетно очакване сме на първия учебен ден.

Организацията вече Ви е сведена от класните ръководители на проведените първи организационни родителски срещи.

Отново ви публикуваме основни детайли за деня:

  1. САМО ЗА ПЪРВИ КЛАС – тържествено откриване на двора с начален час 08:30 часа до 9:00 часа. След тържествената част САМО ПЪРВОКЛАСНИЦИТЕ влизат в сградата за провеждане на първия учебен ден.
  2. За учениците от ВТОРИ – СЕДМИ КЛАСОВЕ, началото на учебния ден е от 09:30 часа. Учениците се допускат съгласно разпределението на входове при задължително поставена МАСКА на лицето! Родители НЯМА ДА СЕ ДОПУСКАТ В СГРАДАТА.
  3. Запознати сте с отговорностите на родителите и учениците съгласно „Правилника за работа в ОУ „Димитър Талев“ в условия на COVID-19 и извънредни ситуации“
  4. Призоваваме Ви да съдействате за спокойното протичане на първия учебен ден, а и на цялата учебна година.
  5. Нека да бъде здраве, успехи и радости за всички ни!