На 09.09 – виртуални родителски срещи за II,III,IV клас, начален час:18:00 ч. чрез https://classroom.google.com/ и https://meet.google.com/

на 10.09 – виртуални родителски срещи VI и VII клас, начален час 18:00 ч. чрез https://classroom.google.com/ и https://meet.google.com/

Във виртуалната класна стая на всяка паралелка ще бъдат публикувани от класните ръководители учебни планове на паралелките, дневно разписание, правилник за дейността на училището и правилник в условия на ковид-19 , ще бъдат приложени линкове за присъединяване към всяка родителска среща.