smart

През месец февруари ученици от IVв клас с класен ръководител Анелия
Константинова, четоха приказки на деца от детските градини „Здравец“ и „Валентина“. Пред децата от предучилищните групи в детска градина „Валентина“ ученицитевлезнаха в ролята на последователи на Васил Левски и прочетоха кратки истории заживота и делото на Апостола. Напомниха, че спазвайки заветите на Левски и извършвайки добри дела, всички заедно можем да направим нашата родина България по-успешна и равна на другите европейски държави. Като посланици на добрите думи и дела, в седмицата посветена под надслов „Не на насилието“, учениците посетиха детска градина „Здравец“. Пред децата от предучилищната група те прочетоха приказката „Добрите думи“, с която показахаважносттта и значимостта на добротата и нейните поведенчески изяви – помощ,
съпричастност, състрадание. Инициативата „Светът между две корици“ бе приета с интерес от родители, учители иученици. Четенето на приказки допринася за стимулиране на активно-действеното участие на учениците в образователния процес, засилват се възприятията,усъвършенстват се социалните умения, засягат се въпросите за ролите на приказните
герои, за „доброто“ и „лошото“, за „справедливото“ и „несправедливото“.
Слушайки приказките, децата научават как героите се справят с различни препятствия и винаги намират изход и решение, мобилизират се и успяват да победят. Това води до формиране на умения за извличане на изводи и ползи от чужд опит – примери, които те биха могли да използват необходимите за това моменти от своето израстване като реакции на заобикалящия ги свят