На 05.12.2019 година в рамките на провелата се международна конференция „Революцията е приобщаването“ организирана от Спешъл Олимпикс България, основно училище „Димитър Талев“ получи награда за значим принос за разширяване на достъпа до спорт. Наградата бе връчена от н. пр. д-р Джейн Муита – представител на УНИЦЕФ за България.

Включването на ученици със специални образователни потребности и техните партньори в организираните игри допринася за популяризирането на спорта като дейност за социално включване и приобщаване.

Основно училище „Димитър Талев“ – град Пловдив участва за трета поредна година в организираните регионални игри от Спешъл Олимпикс България. Атлети и партньори активно  участват в турнирите по футбол, народна топка и баскетбол.

Участието на ученици със специални образователни потребности  и техните партньри заедно в спортните игри е част от процеса на приобщаването им. Предоставя им се възможност за изява и преживяване на нови емоции и успехи.

Преживяването на успеха води до личностна трансформация на учениците със специални потребности, които повишават самооценката си, стават по уверени. Това активира техните ресурси и те успяват да развият по-добри социални умения за общуване, преживяват  равнопоставеността. Чрез участието си в игрите учениците партньори развиват чувство на толерантност, виждат и заедно преживяват затрудненията и възможностите  на съучениците им със СОП. В дългосрочен план това преживяване ги обогатява и ги прави по-добри и по-приемащи различията.