„Училище за родители“ е част от проекта „Училището – пространство за всички възрасти“, който предвижда още съвместни дейности с родителите и е насочен към партньорство и екипност с родителската общност. Чрез този проект ОУ „Димитър Талев“ заявява своята готовност на съвременна институция, както отговорно да обучава учениците, така и да подкрепя техните родители в образователния процес. Дейностите по проекта са финансирани от НП „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ“ – 2019 година, „Добри практики на взаимодействие с родителите на институциите от предучилищното и училищното образование“.

Инициативата се осъществява с любезното съдействие и професионална ангажираност на нашите лектори по темата – Йорданка Димитрова/педагогически съветник/ и Веселин Ганев /психолог/.

Екипът на ОУ „Димитър Талев“ вярва, че „Училище за родители“ ще допринесе за позитивно общуване мужду училището и семейството.