ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Провеждане на олимпиада по български език и литература и математка

Провеждането на областния кръг на олимпиадата по български език и литература на 03.02.2019 г. от 09,00 часа.

Център за 5., 6., 7., 11. и 12. клас е ХГ „Св. св. Кирил и Методий“ – Пловдив.

Учениците трябва да се явят в съответния център за провеждане в интервала 08,30 – 08,45 часа с документ за самоличност или ученическа карта.

Участниците от 7. клас могат да ползват собствени текстове на изучаваните в съответния клас произведения, по които трябва да пишат в изпитния вариант.

Родителите на всички класирани ученици трябва да попълнят декларации за съгласие/несъгласие относно публикуването на резултатите.

Провеждането на областния кръг на олимпиадата по математика ще се проведе в сградата на МГ „Акад. Кирил Попов“, гр. Пловдив от 9.00 часа на 02.02.2019 г.

Учениците е необходимо да носят ученическа карта със себе си и да заемат местата си не по-късно от 8.30 часа в училището-център.

Родителите на всички участници в олимпиади трябва да попълнят предварително декларации за съгласие/несъгласие и да я представят в деня на изпита на съответния квестор преди началото на олимпиадата.

Декларацията можете да я свалите от ТУК