УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И СКЪПИ УЧЕНИЦИ,

Грипната ваканция се удължава до 01.02.2019 г. (включително) по предписание с Изх. № 30-5/ 25.01.2019 г. на д-р Ваня Манчева, директор на РЗИ, гр. Пловдив и на основание чл. 105, ал. 5 от ЗПУО.

Следете сайта за информация относно учебния ден 4.02.2019 г.,  тъй като се очаква и той да е неучебен със заповед на кмета на общината.

Всички планирани олимпиади и състезания се отменят.