ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

ГРИПНА ВАКАНЦИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Във връзка с предписание с изх. № 11-4/21.01.2019 г. от д-р Ваня Танчева-Манчева, директор на Регионална здравна инспекция – Пловдив, на основание чл. 105, ал. 5 от Закона за предучилищното и училищното образование, се преустановяват учебните занятия във всички училища в област Пловдив, считано от 22.01.2019 г. до 25.01.2019 г. включително. 

Олимпиадата „Знам и мога“ ще се проведе по график  на 26.01.2019 г. от 9.00 часа. Учениците следва в 8.45 ч. да се явят в училище..