УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Информираме Ви, че предстои провеждането на първата за учебната 2018/ 2019 година родителска среща за всички класове и паралелки.

Дните са както следва:

11 септември 2018 г. /вторник/ за родители на ученици от I, II, III и IV клас.

12 септември 2018 г. /сряда/ за родители на ученици от V, VI, VII клас.

Началният час и за двата дни е 18.00 часа.

Мястото на провеждане е в класната стая на паралелката. Ще бъдете насочени от охранителя.

Моля имайте предвид, че ще получите учебниците на родителската среща, за да имате възможност да ги подвържите навреме. Ще се запознаете с педагогическите екипи, с учебни и организационни дейности, включително и с организацията на първия учебен ден 17 септември.