ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Информация за резултатите от обработката на подадените документи за свободни работни места

УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

Протоколът на комисията и приложенията към него са публикувани в сайта в раздел „Свободни работни места“ – прозореца вляво на началната страница.

Информация за резултатите от обработката на подадените документи за свободни работни места
Към началото