УВАЖАЕМИ КАНДИДАТИ,

Протоколът на комисията и приложенията към него са публикувани в сайта в раздел „Свободни работни места“ – прозореца вляво на началната страница.