ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ СЪС СТАТУТ НА ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

С решение № 472 от 9 юли 2018 г. на Министерски съвет, ОУ „Димитър Талев“, гр. Пловдив е включено в Списъка на иновативните училища на Република България за учебната 2018/ 2019 г.

„С иновации за ефективно образование към успешни личности“

Иновативният елемент по отношения на организацията на учебния процес (провеждане на два последователни учебни часа по учебните предмети български език и литература, английски език и математика за учениците в пети клас) е свързан с иновация в структурата на урока и методите на преподаване. Редуването на учебни часове по седмично разписание с дейности по самоподготовка за учениците в първи клас е свързано с иновации в съдържанието на обучението. Иновацията в дейностите в целодневната организация на учебния ден за учениците в трети и четвърти клас е свързана с иновативни елементи в организирането на образователната среда и съдържанието на обучението в дейностите по самоподготовка и занимание по интереси.

Уважаеми родители, в контактната форма очакваме да споделяте мнения.

 

ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ СЪС СТАТУТ НА ИНОВАТИВНО УЧИЛИЩЕ
Към началото