ОУ "Димитър Талев"

за успех - от знания към умения

Сформиране на паралелки за I клас

Уважеми родители,

Списъчният състав на паралелките в първи клас и класното им ръководство ще бъдат обявени на сайта ни, както бяхте информирани по време на записването. Проверявайте не по-рано от 30 юли 2018 г.  в раздел „Новини“ и раздел „Прием“.

Сформиране на паралелки за I клас
Към началото