УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Във връзка с предстоящия прием на ученици в VIII клас в неспециализирани училища по държавен план-прием за учебната 2018/ 2019 година ще бъдат проведени следните дейности:

  1. Родителска среща с родители на седмокласници за информиране и консултиране по предстоящите дейности по приема – 03.05.2018 г.  в ОУ „Димитър Талев“, начален час 18.00 часа, регистрация на родителите от 17.45 часа във фоайето на училището
  2. „Изложение на средното образование за кариерно развитие“ – 09.05.2018 г., начален час 14.00 часа, място на провеждане: трети етаж, ОУ „Димитър Талев“
  3. В ЦПЛР, бул. „Шести септември“ № 193, гр. Пловдив, в дните 10 и 11 май ще се проведат „Дни на кариерната ориентация“, за повече информация: 032/651 417
  4. Кариерни консултанти от ЦПЛР ще проведат консултация за кариерно ориентиране с учениците от VII клас на 14 май 2018 г. в часа на класа.