УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Планираните родителски срещи в Годишния план за дейността на училището с цел анализ на резултатите и постиженията на учениците през първия учебен срок на учебната 2017/ 2018 г. и запознаване с организация на дейностите за втория учебен срок ще се проведат по график,

както следва:

I клас – 19 февруари 2018 г. (понеделник)
II и V – 20 февруари 2018 г. (вторник)
III и VI – 21 февруари 2018 г. (сряда)
IV и VII – 22 февруари 2018 г. (четвъртък)

Начален час: 18.00 часа/ Край: 19.00 часа
Място на провеждане: Охранителят във фоайето ще Ви насочи към мястото на провеждане. Необходимо е да му съобщите класа и паралелката.