ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Срещи на родители на учениците от 7. клас с класните ръководители на 03.06

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, срещи на родителите с класните ръководители ще се проведат в електронна среда от разстояние чрез приложението https://classroom.google.com/ на Google workspace в изпълнение на годишен план за дейността на ОУ“ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ за учебна 2020/2021 г 03.06.2021 г.  7. Клас , 18:00 ч. Дневен ред:а) обратна връзка за резултатите на учениците.б) възможности за развитие и мерки за повишаване на срочния им успех и резултатите от НВО за учениците от VII клас.в) информираност относно училищния план-прием за учебната 2021/ 2022 година в неспециализирани училища, съгласно Наредба No 10 от 01.09.2016 г. след завършено основно образование.г) анализ на резултатите от текущите изпитвания;д) обсъждане на

Continue reading

Националната инициатива за насърчаване на детското четене „Разказвачът на приказки“

Срещите се проведоха в зелена класна стая на открито с паралелките от 1. и 2. клас до отмяна на пандемичната обстановка, след което ще се провеждат в класните стаи илиподходящи за това зали. За различите възрастови групи гостуваха различни български детскиавтори с различни детски книги.Срещите са с продължителност максимум един учебен час.

Continue reading

Tурнир по художествена гимнастика „Фея под липите“

От 7 до 9 май в град Стара Загора се проведе 15-то издание на турнира по художествена гимнастика „Фея под липите“. Участваха 625 гимнастички от 25 български и един гръцки клуб. Златни медали за отличното си представяне получиха Нелина Ганчева, Тиана Муратева от III.a клас и Ива Чепишева от III.б клас, които се състезават за клуб  „Брилянт“.        Поздравления, шампионки!

Continue reading

ГРАФИК

провеждане на компенсиращи мерки в допълнителни неучебни седмици в изпълнение на Заповед РД-09-3472/ 27.11.2020 г. на министъра на образованието и науката и във връзка с  Решение на ПС № 3, Протокол № 6/ 26.11.2020 г.  компенсиращи мерки

Continue reading

Денят на храбростта и празник на Българската армия

Гергьовден (Гѐргювден, Гѐргевден, Гю̀рговден, Джу̀рджовдън)[1] в България се нарича денят, в който се чества Свети Георги Победоносец на 6 май. Обявен е за официален празник в Република България, както и за Ден на храбростта и Българската армия. Чества се и като Празникът на овчаря.

Continue reading

ОБНОВЕНА ВИРТУАЛНА ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ И КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ, ПРЕДОСТАВЯМЕ ВИ ЛИНК ЗА ДОСТЪП ДО ОБНОВЕНАТА ВИРТУАЛНА ПАНОРАМА НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ И КАРИЕРНО ОРИЕНТИРАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ С ЦЕЛ ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИНФОРМИРАН ИЗБОР ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО. https://sites.google.com/view/profesiiplovdiv/

Continue reading

Срещи на родители на учениците от 1. до 6. клас, с класните ръководители, в периода 05.05-07.05

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, срещи на родителите с класните ръководители ще се проведат в електронна среда от разстояние чрез приложението https://classroom.google.com/ на G SUITE в изпълнение на годишен план за дейността на ОУ“ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ за учебна 2020/2021 г 05.05.2021 г.  1.- 3. Клас , 18:00 ч. 07.05.2021 г. 4.- 6. Клас , 18:00 ч.   Дневен ред:а) обратна връзка за резултатите на учениците.б) възможности за развитие и мерки за повишаване на срочния им успех и резултатите от НВО за учениците от IV клас.в) проучване относно училищния план-прием за учебната 2021/ 2022 годинаг) избор на вариант за избираеми учебни часове за учебната 2021/

Continue reading