Месец: април 2021

Ден на Земята

„Бъдещето е в нашите ръце“ В нашето училище по повод Ден на Земята (22 април) под мотото „Бъдещето е внашите…