ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

КАК ЩЕ УЧАТ УЧЕНИЦИТЕ ОТ 01 ФЕВРУАРИ 2021 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Дните 1 и 2 февруари са учебни. За учениците от 5., 6., и 7. клас ще продължи учебен процес в електронна среда. За учениците от 1., 2., 3., и 4. клас ще продължи присъственото обучение в училище. 03.02.2021 г. е междусрочна ваканция за всички ученици. 4 февруари е началото на втория учебен срок Всички ученици от начален етап продължават да се обучават присъствено в училище. Във връзка със Заповед РД-01-52/26.01.2021 г. на министъра на здравеопазването и Заповед № РД-09-290/ 29.01.2021 г на министъра на образованието и науката, считано от 04.02.2021 г. организацията на учебния процес за учениците в

Continue reading

Възрастните никога нищо не разбират сами, а за децата е уморително все да им обясняват и обясняват. – „Малкият принц“ – Антоан дьо Сент-Екзюпери

Ние четем… При нас във 2 б клас от ОУ ,,Д. Талев“ няма нужда да се обяснява много, защотоучениците сами разбират колко важно е да си грамотен, а нищо не прави този процеспо-лесен от четенето. Като пилотна паралелка по модела 1:1 в нашето училище, те вечеуверено използват инструментите на G suite за развиване и усъвършенстване не само начетивната си техника, но и за създаване на собствени произведения – приказки,разкази, коледни истории и рецепти.Използвани инструменти:Jamboard – вместо интерактивна дъска;Google Документи – за писане на собствени истории и споделяне с останалите закорекции и мнение;Google Презентации – за създаване на презентации на изучаваните

Continue reading

Срещи с родителите на ученици от I – VII клас

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, В изпълнение на ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“,ще се проведат онлайн срещи на родителите с учителите.13 ЯНУАРИ 2021 г. (сряда) от 18:00 часа във виртуалните класните стаи на I, II,III,IV класове.На 14 ЯНУАРИ 2021 г. (четвъртък) от 18:00 часа във виртуалните класните стаи на V, VI, VII класове.Ще получите обратна връзка за резултатите от обучението и възможностите за развитие на учениците във връзка с приключване на първи учебен срок за учебната 2020/ 2021 година.

Continue reading