ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

НАГРАЖДАВАНЕ ТРАДИЦИОННИ КОЛЕДНИ КОНКУРСИ НА ДИРЕКТОРА НА ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“

НАГРАДИ 1 място: ваучер 50 лв. 2 място: ваучер 30 лв. 3 място: ваучер 20 лв ПЪРВА КАТЕГОРИЯ:  КАКВО Е ЗА МЕН КОЛЕДА? 1 място: Мари Жиговечка, 6.б клас 2 място: Никол Шопова, 4.в клас 3 място: Васил Мадански, 3. г клас ВТОРА КАТЕГОРИЯ:  КОЛЕДЕН ПОЗДРАВ ЗА…1 място: Елица Стоицева, 4.д клас 2 място: Радина Неделчева, 1.б клас 3 място: Елина Арнаудова, 2. д клас ТРЕТА КАТЕГОРИЯ:  КОЛЕДА В ИЗКУСТВОТО 1 място: Петя Полянова, 6.д клас 2 място: Робин Спасов, 3.б клас 3 място: Стелиян Иванов, 2. д клас

Continue reading

Учебен процес 04.01-31.01.2021г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Уведомяваме Ви, че учебният процес за периода 04.01 – 31.01.2021 г. ще се реализира при следната организация: 1. За учениците от I – IV клас, обучавани в дневна, комбинирана и индивидуална форма на обучение чрез присъствено обучение по утвърденото седмично и дневно разписание. 2. За учениците от V – VII клас, обучавани в дневна, комбинирана и индивидуална форма на обучение чрез обучение в електронна среда от разстояние. ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ ПРОМЕНИ НА ОБЩИНСКО И/ИЛИ НАЦИОНАЛНО НИВО ЩЕ ВИ ИНФОРМИРАМЕ СВОЕВРЕМЕННО! 3. Относно обезпечаване на учебния процес откъм електронни устройства за учениците, Ви информираме, че на 04.01.2021 г. класните ръководители

Continue reading

Учениците от модела 1 : 1

В рамките на 2 дни с много динамика и работа в дигитална среда бяха използвани следните инструменти: Google classroom – за организация на виртуалната класна стая; Google docs – за създаване на пикселни русунки; Jamboard – вместо интерактивна бяла дъска; Google Meet – за обяснени и разяснение от г-н Добрев и разбира се Забавление и учене Добре ръководени от класния ръководител Гергана Николова, учениците от 2б клас успешно навлизат в дигиталния свят.

Continue reading

Изводи и аспекти на усъвършенстване от анкетно проучване за качеството на предлагания обяд в начален етап

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Тази анкета имаше за цел да проучи Вашето виждане и оценка на качеството на предлагания обяд като здравословно и пълноценно хранене на учениците. Резултатите от анкетата  ни дават обратна връзка от Вас и от педагогическите специалисти в начален етап на основното образование, както и ще определят необходимостта от последващи действия, както от наша, така и от страната на изпълнителя за кетъринг.  Благодарим Ви, че бяхте активни и отделихте време, за да я попълните.

Continue reading

Виртуално училище за родители

Страх и тревожност – как ги предаваме на децата си? Средата, в която живеем, се променя и се развива бързо и обществото се изправя пред все повече нови предизвикателства.  Всичко започва от нас самите. Голяма част от ежедневието ученикът прекарва в образователна институция. И някъде по средата между учебната и домашната среда трябва да имаме еднакви точки за това как да създава и управлява тази уникална връзка между дома и училището. Родителите, учителите, лидерите на общността и училищната администрация ще постигнем повече, ако целите бъдат реализирани чрез екипен подход. Децата се учат както вкъщи, така и в училище в условия на пандемия, как да

Continue reading