ОУ "Димитър Талев" – гр. Пловдив

Обучение в ел. среда за всички ученици за периода 30 ноември до 18 декември 2020 г.

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Всички ученици от 1. до 7. клас от ОУ „Димитър Талев“ ще се обучават в електронна среда от разстояние за периода 30.11-18.12.2020 г. Дневните разписания са качени в сайта на училището раздел „организация“. Обучението ще следва утвърденото седмично разписание. В електронна среда ще се провеждат и всички съпътстващи образователния процес дейности.Призоваваме да се спазват стриктно въведените противоепидемични мерки.

Continue reading

Отново обучение в електронна среда за учениците от 5. до 7. клас

С решение от днес на областния кризесен щаб Пловдив, учениците от 5. до 7. клас на територията на област Пловдив ще се обучават в електронна среда в следващите две седмици. 24.11.2020 г. до 4.12.2020 г. Мотивите са усложнена епидемиологична обстановка в областта.

Continue reading

Актуална информация за организацията на учебния процес

Учениците от 5. до 7. клас се обучават от разстояние до днес 20 ноември, включително, съгласно заповед на министъра на образованието и науката във връзка с аргументиран доклад на директора. Следва от 23 ноември да се завърнат присъствено в училище. Всички паралелки от 1-4 клас се обучават присъствено и продължават да се обучават присъствено. Една паралелка, 3.e клас, е карантинирана по предписание на РЗИ като контактна на класния ръководител, който е с положителен PCR тест. Учениците ще се обучават в електронна среда от разстояние от 20.11.-27.11.2020 г. включително. Учебният процес е обезпечен.

Continue reading

Проект БДП

В седмицата от 9 до 15 ноември, обявена за Световна седмица за отдаване на почит към жертвите на ПТП, в ОУ „Димитър Талев“ – град Пловдив, в часовете по Околен свят, Изобразително изкуство и Занимания по интереси, бяха проведени серия уроци свързани с правилата за движение по пътя, в частност по пешеходните пътеки. В начинанието се включиха учители и ученици от първи клас. Учениците от IА и IГ калсове собственоръчно изработиха знаци от хартия и начертаха, с тебешири, пътни платна и пешеходни пътеки. След което, под формата на игра, демонстрираха знанията си за правилата и поведението на пътя и пешеходните

Continue reading

ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБЕН ПРОЦЕС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, В понеделник, 16.11.2020 г., всички ученици от 1 до 4 клас /включително/ са в присъствено обучение съгласно утвърдено и публикувано седмично разписание и дневно разписание. Към момента има общо 7 ученици от четвърти клас на обучение в електронна среда по желание на родителите и не намираме необходимост да стартираме проучване с анкета за Вашите нагласи. Отново Ви призоваваме да не предприемате действия за обучение в електронна среда, ако не са налице здравословни причини, касаещи здравето на детето Ви. Учениците от 5 до 7 клас /включително/ продължават да се обучават в електронна среда от разстояние до 20 ноември включително.

Continue reading

19 ноември – Международен ден без тютюнопушене – национална акция в дните 18-19 ноември 2020 г. и покана за участие в онлайн обучение за учители, родители

Сдружение „България без дим“ отправя покана за включване в национална акция „Да спечелим заедно: един ден без цигари!“. Във връзка с Международния ден без тютюнопушене – 19 ноември, Коалиция за живот без тютюнев дим, сдружение “Национална асоциация за профилактика на белодробните болести“ и сдружение „Въздух за здраве” канят учители, родители да участват в онлайн обучение на тема: Пасивното пушене при децата в новата обстановка и дългосрочната профилактика на белодробното здраве. Обучението ще се проведе онлайн на 18.11.2020 г., сряда, от 20:00 часа. За участие в уебинара е необходима регистрация на посочения адрес: https://us02web.zoom.us/j/89502084495?pwd=YWdPOUdPc3lMNE9yMHdPbXJkYTVYZz09. публикацията в страницата на “България без дим; публикация

Continue reading

ТРИ ПАРАЛЕЛКИ ОТ ЧЕТВЪРТИ КЛАС ПРЕМИНАВАТ В ОБУЧЕНИЕ ОТ ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

От 11 ноември до 13 ноември 2020 г. 4а, 4б и 4е клас ще се обучават в електронна среда. В организация може да видите дневното разписание. Изпратено е и като съобщение от електронния дневник. Предвид успоредно присъствено обучени на другите паралелки, ще стартират с начален час 14:00.

Continue reading

Организация при обучение в електронна среда от разстояние 10.11.-20.11.2020 г. за прогимназиален етап с решение на МОН

Уважаеми родители и ученици, от 10.11.-20.11.2020 г. вкл. прогимназиален етап преминава към ОЕСР чрез приложенията на G SUITE-Classroom/meet/hangout,използват се персоналните акаунти на учениците с домейна на училището.Спазва се седмично разписание, приложено в електронен дневник и се отразява присъствие на учениците, публикувам дневно разписание, правила за поведение и действия при ОЕСР, както и информация за провеждане на учебни часове  по учебен предмет при отсъствието на учител – прилагат се мерки съгласно публикуваните по-долу дневни разписания. Учебните часове стартират в 08:30 ч. ПРАВИЛА-В-ЕЛЕКТРОННА-СРЕДА ДНЕВНО-РАЗПИСАНИЕ-ОЕСР 5-КЛАС-ДНЕВНО-РАЗПИСАНИЕ 6-КЛАС-ДНЕВНО-РАЗПИСАНИЕ 7-МИ-КЛАС-ДНЕВНО-РАЗПИСАНИЕ

Continue reading

ПРЕМИНАВАНЕ В ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ ЗА УЧЕНИЦИ 5-7 КЛАС

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ, Считано от утре 10.11.2020 г. до 20.11.2020 г. учениците от 5-7 клас преминават в обучение от електронна среда.  Изпратено е аргументирано предложение на директора до министъра на образованието и науката със следните аргументи: 1. голям брой отсъстващи болни учители 2. голям брой отсъстващ помощен персонал 3. невъзможност за осигуряване на заместници 4. увеличаващ се брой на положителни PCR тестове Решението е взето на педагогически съвет и е съгласувано с обществения съвет. Взети са предвид нагласите на родители и учители. Обучението ще се случва във виртуалните класни стаи чрез синхронни дистанционни часове. В класните стаи са публикувани дневно разписание,

Continue reading

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИЯ СТАТУС В ОУ „ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ В УСЛОВИЯТА НА ИЗВЪНРЕДНА ОБСТАНОВКА ВЪВ ВРЪЗКА С COVID-19

УЧЕНИЦИ С COVID-19 – 0 към 3.11.2020 г. СЛУЖИТЕЛИ С COVID-19 – 1 към 3.11.2020 г. КАРАНТИНИРАНИ ПАРАЛЕЛКИ – 0 към 3.11.2020 г. КАРАНТИНИРАНИ УЧЕНИЦИ, КОНТАКТНИ НА БЛИЗКИ С COVID-19 – 10 към 3.11.2020 г. (на учениците е осигурено обучение в електронна среда от разстояние) УЧЕНИЦИ, ПРЕМИНАЛИ В ОЕСР ПО ЖЕЛАНИЕ НА РОДИТЕЛИТЕ – 3-ма към 3.11.2020 г. ОТСЪСТВАЩИ УЧИТЕЛИ С ГРИПОПОДОБНИ СИМПТОМИ – 4 към 3.11.2020 г.

Continue reading